Jernbaneparken

Prosjektet har omfattet ombygging og oppgradering av park med nye gangstier, belysning, plenarealer, sitteplasser, lekeareal og torgarealer inkludert va-anlegg.Arbeidene er gjennomført som en hovedentreprise, der Tangen Uteanlegg AS har vært hoved entreprenør, med ansvar for detaljprosjektering, byggesøknad og gjennomføring.Byggherre har lagt vekt på stor grad av gjenbruk av materialer. Eksisterende store trær er flyttet og all granitt som er montert er overskudd fra tidligere prosjekter. Vekstjord er i all hovedsak gjenbrukt på anlegget.Estetikk, funksjonalitet, universell utforming og tilgjengelighet er elementer som har vært av stor betydning i gjennomføringen av prosjektet. Det ferdige produktet har blitt svært godt mottatt av byens befolkning.
Tilbake
Fakta:
Byggeår: 2021-2022
Byggherre: Rana Kommune
Utførende hovedentreprenør: Tangen Uteanlegg AS
Landskapsarkitekt:         Forprosjekt: Rana Kommune v/Hanne Marit Mikalsen
Detaljprosjekt: Asplan Viak v/ Reidun Helene Ertzeid