Rune Tangen
Rune Tangen
Daglig leder/Anleggsgartnermester
Tlf. 95 85 18 38

 

Utdanning
Anleggsgartnertekniker, fagbrev og mesterbrev anleggsgartner.

 

Erfaring
Allsidig erfaring fra anleggsgartnerbransjen siden 1989.
Hilde Leiråmo
Hilde Leiråmo
Anleggsgartner
Tlf. 95 20 23 34

 

Utdanning
Fagbrev Anleggsgartner.

 

Erfaring
Allsidig erfaring fra anleggsgartnerbransjen siden 1999
Børre Reinfjord
Børre Reinfjord
Anleggsgartner
Tlf. 90 77 38 18

 

Utdanning
Tømrer, teknisk fagskole og fagbrev anleggsgartner.

 

Erfaring
Allsidig erfaring fra anleggsgartnerbransjen siden 1994.
Heidi Reinfjord
Heidi Reinfjord
Anleggsgartner
Tlf. 95 24 99 48

 

Utdanning
Fagbrev anleggsgartner.

 

Erfaring
Allsidig erfaring fra hagesenter og anleggsgartnerbransjen siden 1988.
Frode Marius Thoresen
Frode Marius Thoresen
Anleggsmaskinfører
Tlf. 99 00 77 28

 

Utdanning
Fagbrev anleggsmaskinfører.

 

Erfaring
Allsidig erfaring fra anleggsbransjen og anleggsgartnerbransjen siden 1998.
Roy Elvebakk
Roy Elvebakk
Anleggsmaskinfører
Tlf: 90 66 98 23

 

Utdanning
Fagbrev anleggsmaskinfører.

 

Erfaring
Allsidig erfaring fra anleggsbransjen og anleggsgartnerbransjen siden 1998.
Marthe Iversen
Marthe Iversen
Anleggsgartner
Tlf: 94 86 99 90

 

Utdanning
Fagbrev anleggsgartner.

 

Erfaring
Allsidig erfaring fra anleggsgartnerbransjen siden 2018.
Elise Kråkstad
Elise Kråkstad
Anleggsgartner
Tlf. 97 56 69 97

 

Utdanning
Fagbrev anleggsgartner.

 

Erfaring
Allsidig erfaring fra anleggsgartnerbransjen siden 2017.