Grønsvik kystfort

Prosjektet innebar ombygging og utvidelse av rasteplass Grønsvik i Lurøy kommune, og en del av Helgeland Museum sitt anlegg. Det var strenge krav til detaljer, toleranser og gjennomføringsevne:
  • Valg av materialer er gjort med bakgrunn i ønske om bygging av solide løsninger, med liten risiko for skader og hærverk.
  • Samtidig skulle det ferdige produktet fremstå med høy kvalitet.
  • Betong og stålkonstruksjoner er kraftig dimensjonert, med høye krav til overflater.
  • Grøntarealer er etablert med frøblandinger som er spesielt tilpasset stedet, og som tar utgangspunkt i begrenset behov for vedlikehold.
  • God tilgjengelighet og universell utforming er førende i hele prosjektet.
Tangen Uteanlegg hadde ansvar for bygging av hele anlegget, inkludert underentreprenører for betong og stål.

 

Dette var et meget spennende og utfordrende prosjekt å jobbe med, og en byggherre som stilte tydelige krav til oss som leverandør. Flotte tilbakemeldinger tyder på at vi løste oppgaven på en utmerket måte.
Tilbake
Fakta:
Byggeår: 2019
Byggherre: Statens Vegvesen, Nasjonale Turistveier
Landskapsarkitekt: Inge Dahlmann, Asplan Viak