Mo Industripark, Gulbygget

Prosjektering og bygging av nytt uteanlegg: Dette innebar endring av adkomst, parkeringsløsninger, sitteplasser, sykkelboder og beplantinger.
Prosjektet startet med at vi ble kontaktet av byggherre, som hadde ønske om å renovere eksisterende utearealer, som i hovedsak bestod av asfalterte flater, brukt til parkering. Vi ble bedt om å komme med forslag til løsninger som flyttet deler av parkeringen bort fra inngangspartier, og samtidig ryddet opp i et litt uoversiktlig trafikkmønster. Det var også et sentralt ønske om å få mer grøntarealer.
Etter at vi hadde utarbeidet skisser, presentert og justert litt, fikk vi i oppdrag å bygge det vi hadde prosjektert. Bruk av kortreiste materialer ble et viktig element i anlegget, med plantekasser av stål.
En kombinasjon av beplantinger, plener, sitteplasser og sykkelboder omgjorde et tidligere stort parkeringsareal til hyggelig utearealer. En stor takk til byggherre som gav oss frihet og tillit til både prosjektering og bygging av dette anlegget.
Tilbake
Fakta:
Byggeår: 2017
Byggherre: MIP Eiendom AS