Project Description

Trygg og kreativ lek

Lekeplassene vi lager skal være trygge å leke på. Det sikrer vi gjennom å kun levere lekeutstyr fra godkjente leverandører. Våre lekeplasser appellerer til barns kreative sider, og utfordrer og utvikler deres fysikk. En lekeplass kan godt være ramme for en god og sosial møteplass.
Våre lekeplasser appellerer til barns kreative sider, og utfordrer og utvikler deres fysikk. En lekeplass kan godt være ramme for en god og sosial møteplass.
Fallunderlag monteres på lekeområder for å unngå fallskader ved bruk. Underlaget kan bestå av fallsand, bark eller gummidekke
.
Tilbake