Project Description

Vi bygger uterom for framtiden

Vi bygger trendy uterom for framtiden. Har du behov for støttemur eller steintrapp, kanskje en fin gangsti til et lunt sitteområde som er rammet inn av et fargerikt blomsterbedd  og en fin plen? Øk opplevelsen av ditt uteområde og få det så fint at naboen blir grønn av misunnelse! Vi lager nye uteanlegg for privatpersoner, borettslag, bedriftsmarkedet og offentlige aktører. Vi bidrar både med forslag til tegning og design, eller bygger etter ferdigproduserte tegninger du har med.
Kontakt med oss for en kreativ fagprat om ditt uteområde 
tilbake