Project Description

Ditt grønne golv

Plenen er jo ofte selve «grunnstammen» i uteområdet ditt, eller kall det gjerne ditt grønne golv. Om du velger å så plen eller velger å legge ferdigplen, er det nødvendig med riktig opparbeidelse og kontinuerlig vedlikehold. Dette for at plenen skal fremstå innbydende og frodig.
Ferdigplen benyttes der man ønsker rask etablering og tidlig bruk. Ferdigplen er i mange tilfeller en bedre løsning enn plen sådd på tradisjonelt vis.
Plen etablert på tradisjonelt vis med tilsåing med frø, krever nøyaktighet. Tiden fra såing til plenen kan tas i bruk, er gjerne to til tre måneder.
Tilbake