Privat hage, Rana

Prosjektering og bygging av nytt uteområde, som ble en lun og fin hage.
Dette var et privatoppdrag hvor vi fikk nokså frie tøyler for å komme med forslag til utforming og bruk av materiell. Vi bidro med materialvalg, høydeplaner, fundamentering, funksjonsløsninger og beplanting.
Til dels store høydeforskjeller på tomta gjorde det nødvendig å bygge høye murer, med tilhørende trapp. For å løse disse utfordringene, benyttet vi Ministøttemur i grå farge. Trappene er bygd av granittkantstein. Dette lettet adkomsten til hele eiendommen. Produktene som er benyttet:
  • Ministøttemur grå og Herregård belegningsstein gråmix fra Asak.
  • Granitt til mindre mur og kantstein.
  • Beplanting etter vårt forslag.
Tilbake
Fakta:
Byggeår: 2016.