Renovering låvemur

Dette var et meget spesielt og sjeldent oppdrag: En låvemur i Rana som var så gammel at den kvalifiserte til støtte fra kulturminnefondet, skulle demonteres og remonteres.
Eksisterende stein var delvis av meget dårlig kvalitet. Denne måtte erstattes av ny, men jobben måtte utføres med lokal stein. Løsningen ble et steinbrudd i nærheten, slik at gammel og ny stein var mest mulig lik. Selve låven ble støttet opp mens renoveringen pågikk, og satt på plass på den nye muren.
Kulturminnefondet var godt tilfreds med gjennomføringen og det ferdige resultatet.

Tilbake
Fakta:
Byggeår: 2018.