Skifervegg, privatbolig Rana

Eier ønsket seg en garasjevegg litt utenom det vanlige. Vårt oppdrag ble prosjektering og utforming av løsning, og veiledning angående materialvalg.
Løsningen ble forblending av garasjevegg med skifermurstein og muring av portal. Muring av fasade og portal er gjort på eksisterende vegg, med skifer fra Oppdal Sten.
Dette var et meget spennende og utfordrende oppdrag. Resultatet er en flott vegg som blir lagt merke til i nabolaget.
Tilbake
Fakta:
Byggeår: 2017.